100 jaar bestaan school in Bontebok

Verleden, heden en ontmoeting: Een terugblik op de bijeenkomst van zaterdag 25 november, waar meer dan 50 mensen samenkomen in de oude school voor een middag gewijd aan het reflecteren op de geschiedenis, het bekijken van de school als woonplek en vooral het ontmoeten van elkaar.

Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in januari 2023 opperde de huidige bewoner, Arnoud, het idee om stil te staan bij het 100-jarig bestaan van hun woning. Samen met Rian was hij eind 2022 in de verbouwde school komen wonen en ontdekte dat de school in 2023 precies 100 jaar geleden was gebouwd.

Plaatselijk Belang heeft dit idee samen met Arnoud en Rian opgepakt en een oproep gedaan in het vorige Bontebokkertje. Met hulp, onder andere van Hendrik van Riezen, zijn (oud) leerkrachten benaderd, wat resulteerde in een opkomst van ruim 50 mensen, inclusief 10 oud-leerkrachten. Veel aanwezigen brachten oude boekjes, schoolgidsen en foto’s mee, die na de pauze werden bekeken.

Arnoud dook in het archief van Heerenveen en deelde een boeiend verhaal. Hij begon zijn verhaal in het Fries, wat werd ontvangen met applaus en waardering. Een samenvatting van zijn verhaal: de school werd in 1921 opgericht door de gemeente Schoterland, met de eerste lessen in 1923. Bontebok was destijds een buurtschap van Nieuwehorne. In het archief vond Arnoud een kaart waarop de afstanden stonden die kinderen moesten lopen om naar school te gaan.

Tijdens de oorlog werd de school niet gevorderd, maar diende wel als schuilplaats voor onderduikers op zolder boven de gymzaal. Arnoud deelde details over de school in de jaren ’40, ’50 en ’60, waaronder de veranderingen in verwarmingssystemen en de modernisering van de school.

Verschillende sprekers, waaronder Harm Wierda en Hendrik van Riezen, deelden herinneringen aan de verbouwingen in 1977 en 1993. Simon de Hartogh maakte in 1979 het bekende kunstwerk “Ik ben een bok”, dat na de sluiting van de school naar het dorpskruispunt werd verplaatst.

Joan van de Weg sprak over de moeilijke periode rond de sluiting van de school en hoe deze gebeurtenis impact had op het dorp. De bijeenkomst werd afgesloten met een reünie-achtige sfeer, waar mensen herinneringen ophaalden aan de tijd op school. Het dorpshuis de Bokkesprong wordt nu gezien als een ontmoetingspunt.

Het onverbouwde lokaal van de school wordt nu bewoond door Fatih, een statushouder. In de pauze bood hij heerlijke baklava aan als teken van gastvrijheid. De gelegenheid bood veel mensen de kans om rond te kijken in de oude school, nu het huis van Arnoud en Rian, waar veel bekende plekken nog herkenbaar waren. Het werd bijna een reünie, en de aanwezigen waren dankbaar voor deze gelegenheid.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *