AED Bontebok

AED in Bontebok

Zoals veel mensen misschien wel weten hangt er een AED bij de ingang van het
Dorpshuis.Bij controle bleek hij het niet te doen. Als bestuur van Plaatselijk Belang willen
wij de AED graag behouden voor het dorp. Zoals bekend telt iedere minuut als iemand
een hartstilstand krijgt. Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven bij
een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen en kun je een leven redden.
We hebben een AED en willen die weer “gebruiksklaar maken”, dat betekent dat we
kosten maken om de batterijen te vernieuwen. Als het apparaat gebruiksklaar is moeten
er wel mensen zijn die hiermee kunnen werken. Dit zijn mensen in de omgeving van een AED, die zich opgeven als zogenaamde burgerhulpverleners.

Dit hoeven geen mensen te zijn met een medische achtergrond, wel moeten ze bereid
zijn een reanimatiecursus te volgen. Hierin leer je reanimeren en leer je hoe te werken
met een AED.

Kun jij reanimeren of wil je dit leren?

Wordt dan burgerhulpverlener en kom in actie bij een hartstilstand in jouw buurt. Je registreert je rechtstreeks bij het reanimatie-oproepsysteem hartslagnu.nl. Ook vind je op deze website antwoorden op veel gestelde vragen over burgerhulpverlening. Zeer aan te raden om hier eens in te duiken!

Als bestuur willen we investeren om de AED gebruiksklaar te maken en te houden. Ook
willen we bekijken of we jaarlijks een (herhalings)cursus reanimatie kunnen regelen.
Dus belangstellenden, geef je op! Leeftijd is niet belangrijk, jong en oud zijn van harte
uitgenodigd hieraan mee te werken. Jij kan het verschil maken als er iemand
daadwerkelijk acuut hulp nodig heeft.
Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen aan plaatselijkbelang@bontebok.frl.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *