Dorpshuis

De Bokkesprong

Het dorpshuis wordt beheerd door de beheercommissie.

De beheercommissie draagt alle zorg omtrent het dorpshuis, van schoonmaken tot onderhoud, maar ook het klaarzetten van tafels voor vergaderingen en andere activiteiten, en als er een feestje of toneeluitvoering is vind je ze achter de bar en verzorgen ze de koffie, drankjes en hapjes.

De beheercommissie regelt het gebruik van het Dorpshuis. Zij zorgen voor vrijwilligers achter de bar bij activiteiten. Doen de inkoop voor grote festiviteiten. Bedenken en organiseren ook activiteiten.

Er is een groep vrijwilligers bekend bij de Beheercommissie, zodat het achter de bar staan eerlijk verdeeld wordt onder de vrijwilligers.

Contact: Sietske Rollingswier

emailadres: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com

.