Zicht over de Schoterlandse Compagnonvaart

Lid worden?

Woont u in Bontebok en bent u nog niet lid van Plaatselijk Belang? 

Plaatselijk Belang behartigt de belangen van alle dorpsgenoten. U kunt Plaatselijk Belang Bontebok ondersteunen door lid te worden. De kosten voor het lidmaatschap bedragen €12,50 per kalenderjaar. Als lid van Plaatselijk Belang Bontebok kunt u meepraten, meedenken en meebeslissen over activiteiten en ontwikkelingen in het dorp. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van activiteiten in het dorp en De Bokkesprong en voor (klein) onderhoud aan De Bokkesprong.

Lid worden kan eenvoudig door het machtigingsformulier uit te printen en ondertekenen. Deze kunt u ingescand per mail versturen aan plaatselijkbelang@bontebok.frl of in de brievenbus op de Draai 7 inleveren.