Nieuw bestuur plaatselijk belang Bontebok

In januari 2023 heeft het volledig nieuwe bestuur van Plaatselijk Belang Bontebok de verantwoordelijkheid van het oude bestuur overgenomen. Het nieuwe bestuur is samengesteld uit zeven leden en heeft ervoor gekozen om de taken onder twee personen te verdelen om zo optimaal bereikbaar en flexibel te zijn. Tjibbe en Pieter zijn verantwoordelijk voor het penningmeesterschap, Karin en Rita delen de rol van secretaris, Sietske is de contactpersoon voor de beheer commissie van de Bokkensprong en Riet en Hanneke zijn de voorzitters. Het nieuwe bestuur hecht veel waarde aan verbinding. Er wordt gestreefd naar verbinding tussen dorpsbewoners en met omliggende dorpen.

vlnr: Rita Wassenaar, Tjibbe Bruinsma, Pieter Bos, Sietske Rollingswier, Karin Verdonk, Riet Beldsnijder, Hanneke van Hooijdonk.

Similar Posts