AED in Bontebok

AED in Bontebok

Zoals veel mensen misschien wel weten hangt er een AED bij de ingang van hetDorpshuis.Bij controle bleek hij het niet te doen. Als bestuur van Plaatselijk Belang willenwij de AED graag behouden voor het dorp. Zoals bekend telt iedere minuut als iemandeen hartstilstand krijgt. Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok kan geven…