Ontmoetingsveldje & monument Bontebok

Uit de gegevens van de dorpsenquĂȘte en de gesprekken tussen het plaatselijkbelang, dorpsbewoners en de gemeente zijn een aantal opties voor het veld naar voren gekomen:

Wij vragen u de tekeningen goed te bekijken en in dit digitale formulier een 1e en 2e keus aan te geven. Bij ontwerp 1, 2 en 4 zal er een beroep gedaan worden op de inwoners om te helpen met het maken/realiseren van het veldje, kortom fysieke arbeid. Bent u daarvoor beschikbaar/inzetbaar om dit plan te realiseren? Dan kunt u dat aangeven.

Wanneer u het lastig vindt om het digitale formulier in te vullen kunt u ook het onderstaande document uitprinten en voor 15 september fysiek inleveren bij een van de bestuursleden of in de brievenbus van de Bokkesprong.