Weiland naast bos Bontebok

Vergaderingen Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Bontebok vergadert iedere eerste maandag van de maand vanaf 19.30 uur, tenzij anders aangegeven. Hieronder treft u een overzicht van de (voorlopige) vergaderdata voor 2024.

Maandag 8 januari
Maandag 5 februari
Maandag 26 februari
Maandag 8 april
Maandag 6 mei
Maandag 3 juni
Maandag 2 september
Maandag 7 oktober
Maandag 4 november
Maandag 2 december

De vergaderingen van Plaatselijk Belang vinden doorgaans plaats in dorpshuis De Bokkesprong. De vergaderingen van Plaatselijk Belang zijn openbaar. Dit wil zeggen dat u gerust mag aanschuiven op een van onze vergaderingen. Wel vernemen we het graag van tevoren als u een onderwerp wilt voorleggen of iets met ons wilt bespreken. Dan zorgen wij dat we voldoende tijd voor u inplannen in de agenda en alvast voorbereidt en indien nodig ingelezen op de vergadering verschijnen. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u een mail sturen aan plaatselijkbelang@bontebok.frl, graag voorzien van het onderwerp dat u wilt bespreken, eventuele stukken die u aan ons wilt voorleggen en de datum waarop u graag aanschuift.