Plaatselijk belang Bontebok is een belangenvereniging welke tot doelstelling heeft het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid van Bontebok, het plaatselijk belang heeft o.a. contact met de gemeente. Via een lidmaatschap ondersteunt u de vereniging.

Voorzitter: vacant

Secretariaat: Rixt de Boer 

Penningmeester: Piet-Sake de Boer  

Bestuurslid en contactpersoon naar de Beheer Commissie: Geert Sikkenga 

Algemeen lid: Riet Belsnijder

Postadres: Eerste Compagnonsweg 11a

Email: plaatselijkbelangbontebok@gmail.com (secretariaat)

Bankrekening: IBAN NL 60 RABO  0306805901

KvK nummer: 40003862